Lov om saken til spillet Roulette

Ved å undersøke periodisiteten til gjentakelsene og proporsjonaliteten som disse fenomenene skjedde med, og prøve å avsløre om de under utseendet fulgte presise og matematisk bestemte lover. Hvis disse lovene ikke eksisterer, det vil si hvis det ikke er noen regler som gjelder for etterfølgelsen av disse fenomenene, vil statistikk ikke ha tjent noe annet formål enn å tilfredsstille vår nysgjerrighet om fakta som vi ikke lenger har makten til å gripe inn etter å ha passert. Men hvis disse lovene eksisterer, som det faktisk er, vil statistikk ha vært veldig nyttig for oss, fordi det vil ha gjort det mulig for oss å studere måter å stimulere forbedring av nyttige fenomener eller å forårsake regresjon av skadelige.

Men det vil også ha gitt oss en annen god tjeneste: det vil ha gjort det mulig for oss å forutse, om enn med en viss tilnærming, forekomsten av disse fenomenene og derfor kunne utnytte de gunstige og å unngå, eller i det minste begrense skaden av skadelige.

Dette er lovene i https://rootcasino-no.com/ saken. Sjansen er ikke fri til å gjøre hva den vil, om ikke innenfor begrensede grenser, nettopp fordi den styres av presise lover som kan foreskrives i matematisk form. Dette resonnementet kan trygt brukes på spillet roulette.

Loven om frihet til roulette slag

Lov om frihet for slag i rulett Når rulettkulen kastes av croupieren, har den samme sjanse for å lande i boksen med et svart tall eller et rødt tall. Fremover i antall slag, hvis det i løpet av en viss periode registreres en likevektsfase, vil ballen alltid være fri til å stoppe likegyldig på svart eller rødt, men hvis det dannes en forskjell, og jo større denne forskjellen er, desto mindre blir den. friheten til ballen til å stoppe på den ene eller den andre.

Jo flere svarte er, jo mer begrenset blir friheten til å stoppe på svart. Først når balansen er gjenopprettet, eller i det minste nærmet seg, vil ballen gjenvinne alle rettighetene.

Dette kan virke vilkårlig ved første øyekast, men det er det ikke. Den matematiske sannheten om slagfriheten utfordres kontinuerlig av den statistiske sannheten om å utsette slag og det spesielle ved roulette-spillet, for eksempel null. Etter vår mening tjener disse systemene til å trekke konklusjoner for å stimulere forbedringen av dem, hvis de er nyttige, eller for å provosere deres tilbakegang, hvis de er skadelige.

Pin It on Pinterest

Share This